Akce

Květen - Červen

Přehled nejdůležitějších termínů
školní rok 2016/2017

29.5. - Výlet 8.A

          - Zájezd Klicperovo divadlo HK
            kroužek DRK (žáci 2. stupně)

 

30.5. - Výlet 8.A

          - Beseda Městská knihovna
             "Slušné chování", třída 3.B

 

31.5. - Obvodní kolo atletiky ŠD

          - Beseda Městská knihovna
            J.Opatřil "Kapřík Mertlík"
            od 9:30 hodin, třídy 2.A, 2.B

 

od 22.5. Přírodovědná soutěž
               - chodba ŠD

 

1.6. - Vyhlášení výsledků mez. foto.
          a výtv. soutěže Lidice


        - Výlet 1.A, 1.B, 4.A, 4.B

 

2.6. - "Smyslové dopoledne"
            NONA, třída 6.B

 

5. - 9.6 - Ekologická základna
               žáků 5. ročníků, Poniklá

 

5.6. - Vyhlášení Fotoakademie
          2017, Praha
          (ocenění žáci+vedení školy)


        - exkurze Všestary - 6.A, 6.B

 

6.-7.6 - Výlet 9.A

 

7.6. - Beseda Městská knihovna
          Jezevec Chrujda, 1.A, 1.B


       - DDM Stonožka, pozvání na
         prohlídku zařízení
         od 16:30 hod.

 

8.6. - Výlet 3.A, 3.B


        - OÁZA - vystoupení pro seniory
          předání fin.daru
          od 14:30, kroužky ŠD+sbor

 

9.6. - Branně bezpečnostní den
          Luštinec, pro 1.stupeň

 

13.6. - Výlet 2.A, 2.B


         - Beseda Městská knihovna
            třída 3.B


         - výlet a preventivní program
            tříd 7.A, 7.B


         - vyhodnocení žáků školy,
           akce MÚ, od 15:00  v ZUŠ

 

14.6. - Porada pracovníků úklidu
            od 14:00 hod. ve sborovně


          - výlet a preventivní program
            třída 7.A, 7.B

 

15.6. - Poslední setkání
            předškoláků ve ŠD 


           - Turnaj v KUBB,
             od 9:00 hodin
             na Králíčku


           - DRK - představení, 1.-3.hod.
             "To pravé řešení"
              pro 1.stupeň a 6.+7. třídy

 

16.6. - výlet 6.B

 

16.-17.6. - Přespávačka ŠD
                   žáci 1. a 2. tříd

 

19.6. - Okresní kolo lehké
             atletiky ŠD

 

20.6. - Preventivní program
            Semiramis
            závěrečné setkání 9.A

 

22.6. - Dopravní hřiště Náchod
            třídy 4.A, 4.B


          - Pedagogická rada

 

26.6. - 1. stupeň -
             Slavnostní ocenění žáků,
             od 8:15 hod., Kino 70
             představení Kráska a zvíře


           - 2. stupeň - kontrola,
             odevzdávání a výměna
             učebnic

 

27.6.. - 1. stupeň - kontrola,
             odevzdávání a výměna
             učebnic


          - 2.stupeň -
            Slavnostní ocenění
            žáků, od 8:30 hod, Kino 70,
            předání fin.daru - NONA
            představení: Král Artuš
               - legenda o meči


          - Slavnostní předání
            pamětních listů
            žákům 9.ročníku,
            od 16:00 hodin

 

28.6. - 1. i 2. stupeň -
             práce ve třídách

 

29.6. - 1. i 2. stupeň -
            Sportovní den

 

30.6. - Ukončení školního roku
            vydání vysvědčení  

Ocenění společnosti Scio