Akce

Únor

Přehled nejdůležitějších termínů
školní rok 2016/2017

1.3. - Preventivní program
          "Používám mozek"
          3. - 9. ročníky, malá TV

8.3. - Turnaj v minivolejbalu
          1. a 2. tříd,
          soutěž novoměstských škol

14.3. - Okresní lyžování Deštná

15.3. - Seminář "Podpůrná opatření
            1.stupně" - 1. část
             od 14:00 - 17:00 hod.
             všichni pedag. pracovníci

16.3. - 2.setkání předškoláků
             od 15:00 hodin
          - 1.A, 1.B - projekt
             Veselé zoubky
          - Seminář pracovníků Oázy
             v učebně PC

17.3. - Matematický klokan
            (2. - 9. ročníky)

20.3. - Konec plavání 2.A, 2.B

22.3. - Seminář "Podpůrná opatření
            1.stupně" - 2. část
             od 14:00 - 17:00 hod.
             všichni pedag.pracovníci
           - Semiramis 8.A
              prev. program

23.3. - Semiramis 7.A
             prev. program

27.3. - Skokanská laťka
            soutěž ve skoku vysokém
            žáci 2.stupňů
            novoměstských škol
           - Začátek plavání 1.A, 1.B

29.3. - Den otevřených dveří pro
            rodiče a přátele školy
            1. a 2 .vyučovací hodina

30.3. - Preventivní program
            "Zdraví máme jen jedno" a
            "Hudbou k lepší společnosti"
             od 9:00 hodin 1. stupeň
             od 10:00 hodin 2.stupeň

Akce ŠD:

- Turanj UBONGO - průběžně
- Keramika spolu (kroužek ŠD
   a žáci 2. stupně)
   termín bude stanoven
- Pokračují zdravé svačinky

   

         
          

  

Ocenění společnosti Scio