Akce školy

Organizace školního roku 2018/2019        

 

PŘEDŠKOLNÍ DÍLNIČKY

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ  >>>

 

 

15.1. - školení ve spolupráci s NONOU
          Komunikace uvnitř pedag. sboru
          Tandem s AP
 

16.1. - schůzka žákovského parlamentu
          na MÚ (13:00 - 14:00 hodin)
          beseda a prohlídka MÚ
        - Dějepisná olympiáda (okresní kolo)

 

17.1. - začátek plavání třídy 3.A
          8:00 - 9:30
        - začátek plavání třídy 3.B
          9:30 - 11:00

 

21.1. - začátek plavání třídy 5.A
          8:00 - 9:30
        - začátek plavání třídy 5.B
          10:30 - 12:00

 

22.1. - začátek plavání třídy 2.B
          8:00 - 9:40
         - preventivní program - Mám
           chytré tělo, 3.-9. ročník

 

23.1. - pedagogická rada pololetní
          od 14:00 ve sborovně

 

24.1. - Kyberšikana a rizika spojená
          s internetovým prostředím
          - beseda kino od 17 hodin
            pro rodiče  (zdarma)

 

28. - 29.1. - Turnaj v piškvorkách
         - meziškolní kolo v knihovně

 

29.1. - Preventivní program Semiramis
          třída 8.A (8:00 - 11:40)
        - Olympiáda v ČJ (okresní kolo)

 

30.1. - Preventivní program Semiramis
          třída 8.B (8:00 - 11:40)
        - Matematická olympiáda Z5, Z9
          (okresní kolo)

 

31.1. - ukončení 1.pololetí   
        - Slavnostní předávání výpisu
          vysvědčení a oběd v restauraci
          "U Drašnarů" 2.A, 2.B