Říjen

Organizace školního roku 2017/2018         

 3.10. - vyhodnocení fotograf.soutěže
           Bára Roštlapilová - Praha
           13:00 hodin

 

5.10. - preventivní program
           den 1.pomoci (2.stupeň)
        - třídní schůzky rodičů
          16:00 plenární zasedání ve školní
                   jídelně
          16:30 ve třídách

 

5. - 7.10. - ŠD - odjezd na Jurášku
                 grant MěÚ (3.- 4. ročník)

 

9.10. - divadelní představení
          Staré pověsti české 4.A, 4.B
          od 9:00 hodin (Beránek, Náchod)
        - preventivní program
          4. - 9. ročníků - Live to tell
           (Divadlo Slunečnice)

 

10.10. - fotografování 1.ročníků

 

12.10. - divadelní představení
            Staré řecké báje 6.A, 6.B
            Beránek, Náchod
          - Vernisáž výstavy v Oáze
            Očima dětí - fotodílny

 

16.10. - dopravní hřiště 4.B

 

18. - 19. 10. - adaptační pobyt
            třída 7.A (Deštné v Orlických
             horách) 

 

19. - 20.10. - adaptační pobyt
            třída 7.B (Deštné v Orlických
            horách)

 

20.10. - dopravní hřiště 4.A

 

21. - 22.10. - volby do poslanecké
          sněmovny
          (volební místnost 1.A)

 

24. - 25.10 - sběr papíru

 

26. - 27.10. - podzimní prázdniny

 

30.10. - začátek bruslení

 

31.10. - exkurze 5.A, 5.B
            hvězdárna Hradec Králové