Akce školy

Organizace školního roku 2018/2019        

PŘEDŠKOLNÍ DÍLNIČKY

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ  >>>

  

10.5. - výroba oplatek ve třídě 2.B

11.5. - Národní soutěž amatérské
          fotografie (Svitavy)

13.5. - fotografování tříd

14.5. - školení ve spolupráci s NONOU
        - pracovní skupina MAS Rovné
          příležitosti

15.5. - Štafetový pohár Českého
          rozhlasu (krajské kolo)
        - Konzultace se školní
          psycholožkou
        - Semiramis - preventivní program
          třídy 9.A - závěrečné sezení
          (od 8:55 - 10:45 hodin)

16.5. - Výuka na dopravním hřišti
          v Náchodě třídy 4.B
          (8:00 - 13:00 hodin)
         - Konzultační odpoledne pro
           rodiče (14:00 - 17:00 hodin)

21.5. - Atletika ŠD
          (8:00 - 12:00 hodin)
        - Okresní soud v Náchodě
          návštěva soudního jednání
          třídy 9.A (8:00 - 13:30 hodin)

22.5. - Pasování prvňáčků na čtenáře
          v Městské knihovně
          (9:15 - 10:15)
        - Hra kouzel a magie - divadlo
          v Náchodě,
          (třídy 3.AB, 4.AB, 5.AB)

23.5. - sběr papíru - 13:00 - 17:00 hodin
        - předškolní dílničky pro budoucí
          žáky 1.tříd (15:00 - 15:45 hodin)

24.5. - sběr papíru - 7:00 - 10:00 hodin

24.-25.5. - volby do Evropského
                parlamentu - volební místnost

27.5. - Pythagoriáda - okresní kolo
          5. a 8. ročníku (Náchod)

28.5. - Semiramis - preventivní program
          třídy 8.A (8:00 - 11:40 hodin)
        - Beseda v knihovně - regionální
          spisovatelé (třídy 2.AB)
        - Pythagoriáda - okresní kolo
          7.ročník (Náchod)
        - Vyhlášení oceněných žáků
          fotosoutěže "Chemie"
          v Lidicích (vybraní žáci)

29.5. - školení BOZP pro zaměstnance
          školy
        - soutěž KUBB (vybraní žáci)
         hřiště pod náměstím

30.5. - Semiramis - preventivní program
          třídy 8.B (8:00 - 11:40 hodin)
        - Slavnostní vyhlášení výtvarné
          soutěže MAS (knihovna)

31.5. - školní výlet hrad Kost
          třídy 3.AB, 4.AB
        - přespávačka ve škole ŠD
          ke Dni dětí (žáci 1. a 2. tříd)