Akce školy

Organizace školního roku 2018/2019        

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

informace k LVZ >>>

potvrzení o zdr. způsobilosti >>>

ostatní potvrzení >>>

platba LVZ >>>

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ  >>>

 

4.12. - preventivní program Semiramis
           třída 5.A
         - Schůzka MIA parlamentu
           v ZŠ Komenského od 8:00 hodin

 

5.12. - S čerty nejsou žerty
            - veselé dopoledne ve Stonožce
               třídy 2.A, 2.B
         - Beseda Finanční gramotnost
           2. stupeň
           (zajišťuje městská knihovna)
         - žákovský parlament od 13:45
           ve sborovně

 

6.12. - ukázková hodina florbalu
          třídy 1.A, 1.B, 3.A, 3.B
        - Mikulášská nadílka pro žáky
          1. stupně (zajišťují žáci 9.A)
        - Tajemství B.Němcové (Starý
          návrat), divadelní představení
          Náchod třídy 8.A, 8.B
        - od 15:30 - vystoupení ŠD
          od 16 hodin - vánoční prodejní
          výstava v koridoru školy
          od 16:15 - rada rodičů
                          ve sborovně
          od 16:30 - třídní schůzky
                          - 1.stupeň 
          od 17:00 - třídní schůzky
                          - 2.stupeň

 

7.12. - Vánoce s květinou - výstava
          na zámku
        - ukázková hodina florbalu
          třídy 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

 

10.12. - kurz sebeobrany dívek
            2.stupně (v rámci hodin TV)
          - praxe v hodinách VV

 

12.12. - Česko zpívá koledy
            od 18:00 hodin Husovo
            náměstí (vystoupení sboru
            a kroužku flétny)

 

14.12. - beseda Plazi (1. stupeň)      

 

17.12. - kurz sebeobrany chlapců
            2. stupně (v rámci hodin TV)

 

18.12. - preventivní program Semiramis
            třída 4.B

 

19.12. - vánoční diskotéka pro NONU
            v tělocvičně školy (třídy 7.A, 8.B)
          - Den otevřených dveří SPŠ
            Nové Město nad Metují, třída 9.A

 

21.12. - vánoční představení v kině
            1. stupeň od 8:15
            2. stupeň od 10:30