Akce školy

  Organizace školního roku
2019 - 2020

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ a podávání přihlášek na SŠ najdete zde >>>

 

Projekt třídy 9.B a Nadace VIA

Prodej kalendářů na rok 2020

více informací o projektu najdete zde >>>

 

2.12. - Hodnocení školního roku
           2018/2019 v Radě města 13:00
         - Generální zkouška na
           vystoupení ŠD (12:45 – 13:30)

 

3.12. - Den středoškolákem – exkurze
          zájemců o technické obory
          na SPŠ
        - Sazka Olympijský víceboj
          žáků 1. stupně     
          8:00 – 8:45        4. AB
          8:55 – 9:40        1. AB
          10:00 – 10:45     2. AB
          10:55 – 11:40     5. AB    
          11:50 – 12.35     3. AB

 

4.12. - Finanční gramotnost 2. stupeň
          8:00 – 8:45          6. AB
          8:55 – 9:40          8. AB
          10:00 – 10:45     9. AB
          10:55 – 11:40     7. AB
        - S čerty nejsou žerty – program
          v DDM Stonožka 
          1. A        9:00 – 10:30
          1. B        10:00 – 11:30

 

5.12. - Konzultace školní psycholožky
        - Zkouška na odpolední vystoupení
          od 14:00 hodin
        - Vánoční vystoupení dětí ze
          školní družiny pro rodiče
          a přátele školy, od 15:00 – 15:30
        - Slavnostní zahájení vánoční
          výstavy v koridoru školy,
          od 16:00 hodin
        - Rada rodičů ve sborovně,
          od 14:30
        - Třídní schůzky 1. stupně
          od 16:30 ve třídách

          Třídní schůzky 2. stupně
          od 17:00 ve třídách

          SPŠ představuje technické obory
          pro žáky a rodiče 8. a 9. ročníků
          (učebna fyziky), od 17:00 hodin
        - Charitativní akce 9. B – prodej
          kalendářů,
          od 12:45 – 15:15 hodin

 

6.12. - Mikulášská nadílka pro žáky
           1. stupně
           9. A 1.hodinu: 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
                 2.hodinu 1.A
           9. B 1.hodinu: 2.B, 3.B, 4.B, 5.B
                 2.hodinu 1. B
        - Vánoce s květinou – výstava na
          zámku v NM

 

7.12. - vystoupení kroužku kytary
          na výstavě Vánoce s květinou

 

9.12. - schůzka ŠPP 10:00 – 10.45
        - Hvězdárna v Hradci králové
          projektový den mimo školu
          (akce ŠD), 13:00 – 17:00

 

10.12. - Semiramis – preventivní
            program 7. A, 7. B
          - Schůzka řídícího výboru
            MAP II (knihovna), od 10:00

 

11.12. - Finanční gramotnost –
            workshop pedagogů 1. stupně
            od 13:00
          - Z housenky motýlem – beseda
            o dospívání, 5. AB, 8:00 – 8:45
          - Dospívání aneb život plný změn
            beseda dívky, 6. AB,
            8:55 – 9:40 
          - Na startu mužnosti – beseda
            o dospívání chlapci, 6. AB, 
            10:00 – 10:45
          - Čas změn – beseda o dospívání
            dívky, 7. AB, 10:55 – 11:40
          - Nejlepší fotografové u pana
            starosty, 13:30

 

12.12. - Hrou proti AIDS
            10:00 – 10:45     8. A, 8. B
            10:55 – 11.40     8. A, 8. B
            12:45 – 13:30     9. A, 9. B
            13:40 – 14:25     9. A, 9. B
          - MIA parlament v ZŠ Malecí 
            od 8:30 hodin

 

13.12. - konzultace PPP Náchod
            ve škole 8:00 – 12:30
          - Vystoupení kroužků ŠD v OÁZE
            (sbor, flétny, tanec),
            od 8:55 – 11:40 hodin

 

18.12. - Klopotovské údolí – exkurze,
            vánoční krmení zvěře se
            správcem městských lesů 4.A

 

20.12. - Vánoční besídky
            kino 1. stupeň 8:30 – 9:40 
            Jak vycvičit draka 3         
          - Vánoční besídky,
            kino 2. stupeň 10:00 – 12:35
            Hodinářův učeň       

 

23.12.2019 - 5.1.2020 vánoční prázdniny                        

 

Přejeme všem klidné prožití svátků vánočních a v novém roce mnoho zdraví, štěstí a radosti.