Akce školy

Organizace školního roku 2018/2019       

19.6. - pedagogická rada
        - pracovní skupina MAS, setkání
          u kulatého stolu MŠ a ZŠ

20.6. - projektový den ŠD 
           IQLANDIA Liberec
           (vzdělávací program pro žáky
           4. - 5. ročníků)
         - školní výlet Doudleby nad
           Orlicí, Častolovice, 8.A

21.6. - branně bezpečnostní den
          na letišti

24.6. - vybírání a kontrola učebnic
          třídnické práce
          1.stupeň 1. - 4. hod.
          2.stupeň 1. - 5. hod.

25.6. - výměna učebnic
          třídnické práce
          1.stupeň 1. - 4. hod.
          2.stupeň 1. - 5. hod.

26.6. - slavnostní ukončení
          šk. roku 1.stupně v kině
          film "Kubík hrdina", od 8:15
        - Sportovní den 2.stupně

27.6. - slavnostní ukončení
          šk. roku 2.stupně v kině
          film "Bohemian Rhapsody"
          od 8:30
        - Sportovní den 1.stupně
        - Slavnostní předávání
          pamětních listů, Bartoňův
          sál, zámek NMnM

28.6. - předání vysvědčení