Volejbalový turnaj NOVOMĚSTSKA na ZŠ Malecí

Dne 8.3.2017 se uskutečnil 2.ročník turnaje ve žlutém minivolejbale. Tato kategorie je určena pro naše nejmladší žáčky 1.a 2.ročníku. Stejně jako vloni ho pořádala ZŠ Komenského pod záštitou Volejbalového centra nad Metují. Tohoto turnaje se celkem zúčastnilo 12 družstev ze čtyř škol -ZŠ Malecí, ZŠ Komenského, ZŠ Krčín a ZŠ Nový Hrádek.

 

Děti hrály s velikým nasazením a  zápalem, bylo k vidění mnoho krásných, někdy i nekonečně dlouhých a do poslední chvíle velmi napínavých výměn. Všechny děti hrály fair-play a vzorně reprezentovaly svoji školu.

 

A jak to vlastně dopadlo? Neúspěšnější školou byla ZŠ Malecí. Myslím si však,  že v tomto turnaji nejde o to, kdo vyhraje, ale o to, že si děti spolu se svými kamarády zahrají, mají radost ze hry, která je baví, a že dokáží spolu vzájemně spolupracovat.

 

Tímto bych chtěla poděkovat ZŠ Komenského a především Soně Novotné a jejímu kolektivu za výbornou a bezchybnou organizaci turnaje a za drobné odměny pro všechny děti. Samozřejmě poděkování patří i VoCe za poháry a medaile, které do turnaje věnovalo. Ke zdárnému průběhu přispěli  rozhodčí i z řad dětí. A v neposlední řadě patří poděkování ZŠ Malecí za poskytnutí tělocvičny a vychovatelkám za podporu a povzbuzování dětí při samotné hře.

 

                                                                                    Martina Černá

  Fotky >>>