Plavecká štafeta

V nabitém kalendáři školních sportovních akcí měla i letos své místo Plavecká štafeta pro žáky prvního a druhého stupně novoměstských základních škol. 6.ročníku této soutěže se zúčastnily tři základní školy – ZŠ Krčín, ZŠ Komenského, ZŠ Malecí. Závod se konal v plaveckém bazéně v Novém Městě nad Metují v termínech 6.4.2017 ( pro žáky I. stupně ZŠ ) a 11.4.2017 ( pro žáky II. stupně ZŠ ).
Plavci byli rozděleni do pěti kategorií. V kategorii A - žáci 1. tříd - jsme obsadili krásné 2. a 3. místo. V kategorii B - žáci 2.-3.tříd - jsme dosáhli 2.,3.,4.umístění. V kategorii C - žáci 4.-5.tříd – jsme se umístili na 5.,6.,9. a 10. místě.
Co se týká žáků druhého stupně, v kategorii D ( 6.-7. třída ) jsme obsadili 4.,7.,9. a 10. místo. A v kategorii E ( 8.-9. třída ) jsme dosáhli největšího úspěchu, kdy naše štafeta na trati 4x50m obsadila 1. místo s časem 2:28,8. Dalším umístěním v této kategorii bylo 6.,7.a 8.místo.
Všichni plavci obdrželi účastnický diplom.
V každé kategorii proběhlo vyhlášení prvních tří štafet. Závodníci na stupních vítězů si odnesli medaile a společný diplom.
To nejdůležitější na závěr. Po několika druhých místech v minulých ročnících jsme tentokrát s celkovým počtem 120 bodů obsadili 1. místo. Poděkování patří všem plavcům, protože nastupovali do závodu s velikou chutí a obrovským nasazením. Odměnou je vítězství a putovní Pohár starosty města.

                                      Mgr. Vendula Dyntarová