Informace ze ZŠ Malecí

Dovolte mi, abych prostřednictvím webových stránek školy informovala  o změnách, které od září 2017 nastanou v ZŠ Malecí.

Ve vedoucí funkci této školy jsem byla více než 20 let. Po celou dobu jsem se snažila, aby žáci, kteří do školy přišli, odcházeli v 9. ročníku jako lidé, kteří si dokáží najít své místo v životě, budou se dále vzdělávat a stavět na základech, které jim dala základní škola. Stejnou filozofii vyznávají všichni pracovníci školy, o čemž svědčí i fakt, že jsme od roku 1994 zařazeni do národní sítě Zdravých škol.

Doba se mění a přicházejí další změny, které si žádají nové přístupy ke vzdělávání a vedení takové instituce, jakou škola Malecí je. V listopadu 2016 jsem proto oznámila pracovníkům školy můj záměr ukončit svoje působení na pozici ředitele školy. S tímtéž záměrem jsem seznámila začátkem prosince zástupce v Radě města. V květnu se konal konkurz na pozici ředitele školy. Od 1. 8. 2017 nastupuje na místo ředitele školy paní Mgr. Pavla Smolová, která na škole působí jako učitelka 3. ročníku, její zástupkyni bude vykonávat paní Mgr. Jaroslava Broumová. Od 1.9. se budou zaměstnanci školy, děti i rodiče setkávat v sekretariátu s novou paní sekretářkou.

Chtěla bych poděkovat všem, se kterými jsem měla možnost pracovat v průběhu mého působení ve funkci, za spolupráci. Zejména děkuji pracovníkům školy, se kterými byla skvělá domluva. Měla jsem vždy pocit, že táhneme za jeden provaz, a doufám, že to na celkové koncepci školy bylo znát. Naším školním motem bylo stanovení a úspěšné plnění malých cílů, díky nimž dosáhneme i na cíle větší. Určitě to není špatný záměr.

Přeji zaměstnancům školy pevné zdraví, chuť do práce a mnoho sil na realizaci plánů, které mají. Dětem přeji, aby ve škole získaly mnoho užitečných informací pro život, naučily se vzájemnému respektu, pochopení a spolupráci. Rodičům přeji, aby jim jejich děti přinášely radost a potěšení. A pokud nastanou nějaké problémy (a tomu se nikdo nevyhne), aby se vše podařilo vyřešit k plné spokojenosti zúčastněných.

                                                                             Mgr. Jolana Lásková