Nezávislost bez závislosti

  Projekt Nezávislost bez závislosti

    Ve dnech 13. a 14.června 2017 žáci tříd 7.A a 7.B v rámci dvoudenního pobytu v Orlických horách absolvovali program zaměřený na prevenci závislostí, konkrétně na závislost na virtuální realitě a také na společností tolerované kouření, alkohol, upozorněni byli též na rizikové chování spojené s možností nechtěného těhotenství i nákazou virem HIV. Ubytováni jsme byli v příjemném prostředí penzionu Verner v Jedlové.

    V úterý proběhly dva tematicky zaměřené bloky vedené lektory ze SZÚ Praha. Ten dopolední byl zaměřen na alkohol, drogy, virtuální realitu. Žáci rozděleni do malých skupin odpovídali, naslouchali i otevřeně diskutovali o konkrétní problematice (jaká s sebou nese rizika, jak hluboce a nevratně změní život, na misku pomyslných vah přidávali dočasné klady a trvalé zápory, které závislosti přinášejí). Odpolední blok byl věnován rizikovému sexuálnímu chování, možnostem nákazy virem HIV, nechtěnému těhotenství, kdy si žáci – opět v malých skupinách – doplnili jim známé informace z hodin výchovy ke zdraví a měli možnost zodpovězení otázek, které vyvstaly v průběhu programu. Později odpoledne jsme vyrazili na krátkou pěší túru po Deštném. 

    Druhý den dopoledne se žáci naposledy rozdělili do týmů a vytvořili plakáty-antireklamy,  jež by měly vést k zamyšlení nad tím, čím se necháváme ovlivnit, co tolerujeme, na co pohlížíme jako na škodlivé, jaký je současný obecný trend ve vztahu k virtuální realitě. Žákovské práce vystavíme na začátku nového školního roku v koridoru školy.

  Městskému úřadu Nové Město nad Metují patří náš dík za finanční podporu tohoto projektu.

     Mgr.Iva Šnoplová