Akce třídy 4. A ve školním roce 2017-18

13. 9. 2017 jsme se zúčastnili akce Recyklohraní, která se konala na Sokolovně pro 1. stupeň. Žáci plnili různé úkoly a seznamovali se s tím, jak funguje recyklace. Žákům se akce moc líbila.

 

21. 9. 2017 jsme se zúčastnili akce Works hop v rámci Novoměstského hrnce smíchu. Děti si to moc užili a akce se jim líbila.

 

9. 10. 2017 jsme byli na divadelním představení v Náchodě v Beránku na představení Staré pověsti české v podání Jana Přeučila a Evy Hruškové. Představení bylo velmi pěkné a dětem se líbilo.

 

20. 10. 2017 jsme jeli vlakem na dopravní hřiště do Náchoda. Děti měly odbornou přednášku, a potom trénovaly jízdu na dopravním hřišti. Šlo jim to velmi dobře.

FOTO Z AKCÍ >>>

Kateřina Andršová

Třídní učitelka