Akce školy

„Live to tell“

Pod tímto názvem se skrývá preventivní program divadla Slunečnice z Brna, který jsme mohli u nás ve škole zorganizovat. Celý program se odehrával v duchu moderní hudby a byl doprovázen příběhy ze života interpreta nebo jeho okolí připojeného na internet. Cílem celé akce bylo uvědomění si pozitivního i negativního dopadu používání internetu na život každého z nás. Moderní písničky zpěváka Kristiana zpestřily atmosféru celého programu. Všem žákům i vyučujícím se program líbil. Chtěla bych touto cestou poděkovat za finanční podporu Městskému úřadu Nového Města nad Metují.
                                                                                            Mgr. Milena Vacková   
                                                                                                                            

ZDRAVOTNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI

Dne 5. října proběhl v ZŠ Malecí zdravotní kurz první pomoci. Celý kurz trval dvě vyučovací hodiny a byl rozdělený na dvě části - teoretickou a praktickou. Na začátku se nám představili záchranáři, kteří nás provázeli celým programem. Nejdříve jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla pro případ nouze, vysvětlili jsme si, jak má vypadat správný telefonát na záchrannou službu, a představili si základní zranění, se kterými se můžeme setkat v běžném životě. Zopakovali jsme si postupy, jak tato zranění ošetřit. Potom si záchranáři vybrali šest dobrovolníků, na kterých jsme si ukázali jednotlivá zranění. Tito spolužáci se šli namaskovat a my jsme si předvedli správnou resuscitaci a také ji vyzkoušeli. Připomněli jsme si stabilizovanou polohu a její euro variantu. Poté přišli naši velmi věrohodně namaskovaní spolužáci a ukázali nám jednotlivá zranění. Zbytek třídy se rozdělil do skupin po třech až čtyřech, s pomocí autolékárničky a rukavic jsme se pustili do ošetření. Když jsme byli hotovi, počkali jsme na ostatní a řekli si společně, jak jsme zranění ošetřili a na co si dát pozor. Zvládli jsme to celkem dobře. Nakonec jsme se všichni rozloučili se záchranáři a poděkovali jim za zajímavý a poučný kurz. Myslím, že tato zkušenost nám přinesla důležité informace pro záchranu zraněných a pro použití první pomoci v běžném životě.
                                                                                           Sabina Chvátalová, 9.A

 

Slavnostní předávání putovního poháru soutěže Eurorebus

11.října 2017 přijeli již potřetí do naší školy zástupci obecně prospěšné společnosti Terra-klub, která každoročně pořádá soutěž Eurorebus, aby nám předali putovní pohár pro nejlepší základní školu v České republice. Všichni žáci a učitelé se proto sešli v tělocvičně. Pozvání na tuto slavnost přijal i pan Mgr. Václav Kupka, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu městského úřadu. Celou akci zahájila krátkým projevem paní ředitelka Mgr. Pavla Smolová. Poděkovala žákům za výbornou reprezentaci školy. Potom jsme měli možnost zhlédnout dvě velmi pěkná vystoupení tanečního kroužku školního klubu. Zakladatel společnosti Terra-klub a hlavní organizátor této soutěže pan Mgr. Daniel Kozák po vřelém projevu, z něhož bylo patrné, že do naší školy jezdí rád, předal symbolicky pohár paní ředitelce. Poté se s pohárem vyfotografovali všichni žáci, kteří byli loni úspěšní v krajském i celostátním kole této soutěže. Závěrem pan Mgr. Kupka poděkoval všem za pěknou reprezentaci nejen naší školy, ale i celého města na celostátní úrovni.
                                                                                          Mgr. Adéla Nosková

 

Jsme na jedné lodi

Pobyt 7.A a 7.B spojený s preventivním programem se uskutečnil v termínu 18.- 20. 10. 2017 v Deštném v Orlických horách. Ve středu odjela na dvoudenní pobyt třída 7.A, o den později pak 7.B. Ubytování a strava na chatě Prim byla bezproblémová. Příjemným překvapením bylo zařazení dopolední a odpolední svačiny včetně pitného režimu. První odpoledne žáci strávili v ateliéru zvonaře a hrnčířky. Zaujalo je povídání o práci zvonařů, o historii a současnosti zvonařského řemesla v Evropě a v Česku. Také se stali na nějaký čas řemeslníky a zkusili si vytvořit vlastníma rukama rolničku z mosazného plechu, kterou si odnesli domů.

Čtvrtek byl ve znamení preventivních bloků Centra primární prevence Semiramis. Program byl tentokrát zaměřen na téma šikana. Třída 7.A měla tento blok dopoledne a po obědě se vystřídala se 7.B. Žáci se zapojovali do všech připravených aktivit. Společně si vytvořili plakát na téma „šikana“. Během pobytu hráli různé míčové hry, probíhaly skupinové aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, na vzájemnou spolupráci. Sedmáci si vyzkoušeli také aktivity s neverbální komunikací. Využili jsme i krásného slunečného počasí ke krátké vycházce po okolí.

Adaptační pobyt splnil svůj účel. Vztahy se v obou třídách upevnily, a proto bychom chtěli podobné pobyty organizovat i v budoucnu. Velmi si ceníme toho, že díky dotaci z Městského úřadu Nové Město nad Metují jsme mohli uhradit náklady za preventivní program a lektory a také že se tento program mohl uskutečnit mimo školní prostředí. Děkujeme rodičům za podporu i MŠ a ZŠ speciální NONA za zajištění dopravy na adaptační pobyt.
                                                                Mgr. Ilona Horáková, Mgr. Milena Vacková

 

Setkání žáků základní školy Malecí se zastupiteli města

Naše Základní škola Malecí získala již potřetí pohár pro nejlepší základní školu v ČR za vědomostní soutěž Eurorebus, a proto nás pan starosta Petr Hable pozval na společné setkání na městském úřadě. Společně s paní učitelkou Adélou Noskovou se ho zúčastnili čtyři vybraní žáci, kteří se o vyhraný pohár nejvíce zasloužili. Po milém přivítání jsme pana místostarostu Michala Besedu a vedoucího oddělení školství, kultury a sportu pana Václava Kupku podrobněji seznámili se soutěží Eurorebus a povyprávěli jim o jednotlivých kolech soutěže. Také jsme mohli vyjádřit svůj názor na Nové Město nad Metují a navrhnout nápady na vylepšení našeho města. Celé setkání probíhalo v přátelském duchu, pohostili nás medovníkem a také jsme neodešli s prázdnou. Odnesli jsme si nejen hezkou vzpomínku na toto setkání, ale i na Nové Město nad Metují v podobě drobných dárkových předmětů. Na závěr jsme se všichni společně vyfotili s pohárem Eurorebusu, na který jsme právem pyšní.
                                                                                              Kateřina Holá, 8.A