Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka na Malecí a v NONĚ

V úterý 5.12. jsme se sešli brzy ráno ve škole, začali se oblékat do kostýmů a malovat se. Čekala nás totiž mikulášská besídka. Rozdělili jsme se do tří skupin po pěti. V každé byl jeden Mikuláš, dva andělé a dva čerti. V osm hodin jsme se rozešli do svých rajónů. Dvě skupiny zavítaly na první stupeň potěšit i trochu postrašit mladší spolužáky, to podle toho, zda jsou hodní nebo občas zazlobí.

Já se svou skupinou jsme se vydali do Stacionáře NONA. Zde nás mile přivítali, domluvili jsme ještě nějaké podrobnosti a pak už jsme šli na samotnou besídku. Pochválili jsme klienty Stacionáře za to, v čem jsou dobří, a vytkli jim jejich drobné prohřešky, předali jsme jim mikulášskou nadílku. Poté nás pozvali na pohoštění. Povídali jsme si s nimi u čaje a výborného perníku. Následně nás provedli svými odděleními, ukázali nám, jaké zde mají aktivity a co zde vyrábějí. Pak už jsme bohužel museli jít zpátky do školy. Celá tato návštěva byla velice milá a příjemná, nabila nás všechny výbornou náladou a energií.

Všem ve Stacionáři NONA přejeme hodně zdraví a radostných chvil v novém roce.

Za Základní školu Malecí a za třídu 9.A Monika Zaňková

Foto >>>