Zpívání u vánočního stromu

V pátek 22. prosince jsme si čekání na vánoční besídku zpříjemnili návštěvou MŠ a ZŠ speciální NONA. Pro paní učitelky a naše kamarády z této školy jsme předem napekli perníčky, ozdobili je a připravili do balíčků. Po příchodu do NONY jsme postupně v každém oddělení perníčky rozdali, popovídali si a pohráli s dětmi. Potom jsme šli všichni na zahradu a zpívali jsme u krásně ozdobeného vánočního stromu. Paní učitelka z NONY zahrála vánoční koledy a my jsme se přidali se zpěvem, což navodilo velice krásnou a dojemnou vánoční atmosféru. Po zpěvu nás děti pohostili čajem a cukrovím. Odměnou za naši návštěvu byla spousta ručně vyrobených vánočních přání. Chtěli bychom poděkovat za krásné přijetí a možnost společně si zazpívat.

                                Mgr. Milena Vacková a třída 7.B

FOTO>>>