Hudební nadílka ZŠ Malecí

Žáci ZŠ Malecí navštěvující taneční, flétnový a dramatický kroužek i zpěváci ze sborečku během podzimních měsíců připravili hudebně dramatické pásmo, s nímž vystoupili na půdě školy i mimo ni. Vánočně laděný program předcházel vernisáži prodejní výstavy v koridoru naší školy, dětem tleskali rodiče, prarodiče a další hosté. Pásmo koled a tanců přednesli i spolužákům z 1. stupně v poslední předprázdninový den. Druhou adventní neděli vystoupil flétnový a dramatický kroužek na Husově náměstí. K nejemotivnějším patřilo vystoupení pro klienty MSSS OÁZA. Bezprostřední a citově vypjaté reakce, upřímný potlesk seniorů byl pro všechny účinkující tou největší odměnou.

Mgr. Iva Šnoplová