Návštěva knihovny

Měsíc leden byl ve znamení různých besed (o Karlu Čapkovi, Pověsti, Můj život s gamblerem ...), které pro nás zorganizovala Městská knihovna v Novém Městě nad Metují. Chtěli bychom tímto poděkovat za perfektně připravené besedy.

                                                                                       vyučující 2. stupně