Program „Finančně gramotná škola“ pro 1. stupěň

Ve čtvrtek 25. ledna se ve škole žáci 1. stupně zúčastnili programu k finanční gramotnosti s názvem Finančně gramotná škola. Od nejmenších si žáci budují základy v oblasti financí. Dozvěděli se, co to jsou příjmy, výdaje, platidla, jak zacházet s penězi, principy obchodování, půjčky, atd. Přednáška byla zajímavá, žáci se aktivně zapojovali a prokázali, že se v řadě oblastí již dobře orientují a mají dobré znalosti.

FOTO>>>

                                                                                               vyučující 1. stupně