Přání k mání

Poslední lednový den se žáci 1. stupně ZŠ Malecí zúčastnili v novoměstském kině promítání filmu „Přání k mání“. Protože se jednalo o den, kdy se rozdávalo pololetní vysvědčení, bylo promítání filmu odměnou žákům za předcházející pětiměsíční snažení ve škole i doma. Film byl žáky hodnocen velmi kladně. Vyprávěl o trojici dětí, která si v předvánočním čase plném kouzel vysloužila tři přání. Na toto téma navázali druhý den žáci čtvrtého ročníku při hodině českého jazyka. Děj filmu si připomněli a dostali za úkol zamyslet se nad tím, co by si sami přáli, pokud by i jim byla poskytnuta šance vyslovit tři přání. Počínali si zdatně a výsledky úvahy žáků byly hodně zajímavé. Velmi sympatické bylo, že mnozí nemysleli jen na sebe a svůj osobní prospěch, ale projevili empatii a jistou vyzrálost v uvažování. Přáli si totiž především zdraví a štěstí pro své blízké a zazněla i myšlenka světového míru. Vedle kacířského přání zrušit školu, které vyslovily jen 2 z 25 dětí, stálo volání po docházce do školy i v sobotu a v neděli! Pak už si děti dle očekávání přály pejsky, rybičky, křečky, koně, počítače, ale i soukromé letiště, byla zaznamenána touha cestovat časoprostorem nebo stát se světově známým malířem. V neposlední řadě byla s důvěrou napsána i přání velmi osobní a citlivá, avšak ta by měla zůstat pro veřejnost utajena. V závěru hodiny si všichni připomněli moudrou pointu filmu - když člověk věří v sám sebe, dokáže vykonat velké věci i bez kouzel.

                                                        Mgr. Jana Škodová