SEMIRAMIS

Do naší 6.A dne ve středu 7.2. přijely Lucka a Káťa, dvě pracovnice organizace Semiramis. Připravily pro nás poučný i zábavný program, který trval čtyři hodiny. První hodinu nás seznamovaly s organizací, k čemu slouží  a co je náplní práce. Poté jsme se vzájemně představili. Druhou hodinu jsme si povídali o našich zájmech, oblíbeném filmu, jídle a podobně. Pak jsme to napsali na papír a smuchlali do kuličky. Další hodinu jsme se rozdělili na dva týmy a hráli hru s těmito kuličkami a taky židličkovanou. Poslední hodinu jsme si papírové kuličky náhodně rozdali a hádali, která ke komu patří. Taky jsme psali dopis sami sobě, který dostaneme v 9. třídě. Na konci jsme si četli vzkazy a anonymní dotazy z krabičky, ani se nám ani loučit nechtělo. Hodně jsme se pobavili a už teď se těšíme na setkání v květnu.

FOTO>>>

                                                   Linda Sedláčková, 6.A