Vlastivěda ve třídě 4.B

V rámci hodin vlastivědy si žáci 4. ročníku na vlastní kůži zkouší sehrát úlohu učitele. Dle zadání a po počátečním příkladu tak z dostupných materiálů (učebnice, knihy, internet) vyhledávají podstatné informace o jednotlivých krajích ČR.

Pracují ve dvojici a své připravené zápisky obohacené třeba i o vlastní zážitky z cestování po naší vlasti předávají svým spolužákům.

Učí se tak pracovat s učebními materiály, rozlišovat podstatné od méně důležitého, ale také vzájemné spolupráci, či vystupování před ostatními.

Žáky práce velmi baví a přistupují k ní aktivně a zodpovědně, za což si zaslouží velkou pochvalu (a samozřejmě jedničku).

A kdo ví, možná je mezi nimi i budoucí pedagog! 

FOTO>>>