NA MALECÍ SE ZDOKONALUJEME V OBLASTI FINANCÍ

Žáci 2. stupně procházejí pravidelným vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti. V 6. - 9. třídách probíhají dvakrát ročně pravidelné besedy pod vedením paní Anny Lukáškové, DiS, zástupkyně ředitelky Městské knihovny, která rozšiřuje znalosti žáků v souladu s naším školním vzdělávacím programem. Jednotlivé besedy oživuje různými zajímavostmi, například vkladními knížkami z období první republiky nebo četbou ukázek z knížek o finanční gramotnosti určených dětem. Žáci procvičují témata na připravených pracovních listech, zkoušejí si vyplňovat některé formuláře, s nimiž se budou v životě setkávat. Přednášející popularizuje finanční gramotnost videoukázkami.

Paní Lukáškové tímto děkujeme za její již několikaletou spolupráci s naší školou a za přípravu žáků do života v oblasti financí. Těšíme se na další spolupráci a setkání.

Mgr. Jaroslava Broumová