Táhneme za jeden provaz

Dne 7. března zorganizovala třída 7. B již podruhé karneval pro děti a žáky MŠ a ZŠ speciální NONA. Žáci si připravili sedm pohádkových stanovišť s různými úkoly, drobnými odměnami ve formě bonbonů, malých hraček a obrázků. Program karnevalu zpestřily mažoretky MONA Náchod. Velké díky patří rodičům, kteří nám připravili občerstvení a věnovali sponzorské dárky i hračky do tomboly.

Poděkováním za karneval bylo pozvání na akci Velikonoční tvoření, kterou pro nás 16. března zorganizovala ZŠ speciální NONA. Žáci s paní učitelkou si připravili stanoviště – pečení perníčků, zdobení knoflíků, tvoření srdíček, slepiček, věnečků z vajíček a vyrábění z hlíny. Záleželo na každém z nás, co si chce vyrobit. Protože se tyto naše vlastnoruční výrobky prodaly na Velikonoční výstavě v Kině 70, mohli jsme alespoň zčásti přispět k finančnímu výtěžku z výstavy. Na závěr pátečního setkání si žáci s paní učitelkou připravili ukázku muzikoterapie. Hráli jsme na různé nástroje a naslouchali hudbě, velice se nám to líbilo.

Děkujeme paní učitelce a žákům MŠ a ZŠ speciální NONA za krásnou velikonoční atmosféru při tvoření a těšíme se na pořádání dalších společných akcí.

                                                                                                              Mgr. Milena Vacková a třída 7. B

 

Karneval
Ve středu 7. března jsme přichystali karneval pro děti z NONY. Byli jsme rozděleni do sedmi skupinek po dvou nebo třech. Každé ze sedmi stanovišť mělo svůj název. Rodiče nám napekli buchty, které byly výborné. Viděli jsme také krásné vystoupení mažoretek. Myslím si, že jsme si to všichni moc užili.

Velikonoční tvoření
V pátek 16. března jsme šli na akci Velikonoční tvoření, na kterou nás pozvaly děti z NONY. Pomohli jsme jim vyrobit věci na prodejní výstavu. Potom jsme hráli na hudební nástroje., což se nám moc líbilo.

                                                                                                 Petra Hejzlarová, 7. B

FOTO KARNEVAL >>>

FOTO VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ >>>