Opět po roce Eurorebus a ZŠ Malecí

Každoročně se žáci naší školy účastní vědomostní soutěže Eurorebus, která je určena pro žáky základních škol, víceletých gymnázií a dalších středních škol. Celé klání se skládá z řady soutěžních kol, kdy žáci v průběhu školního roku vyhledávají odpovědi na otázky a elektronicky je odesílají pořadatelům. Cílem je získat pro třídu i pro sebe co nejvíce bodů, a mít tak šanci postoupit do krajského kola soutěže. Jednotlivé třídy reprezentuje v krajském kole vždy trojice zástupců. Souběžně probíhá i soutěž jednotlivců.

V letošním roce do krajského kola soutěže postoupilo z naší školy šest tříčlenných týmů a patnáct jednotlivců z druhého stupně. Ve čtvrtek 5. dubna se konalo v Hradci Králové krajské kolo soutěže pro kraj Královéhradecký a Pardubický. V soutěži školních tříd v kategorii ZŠ 01 pro žáky 6. a 7. ročníků výborné třetí místo získal tým 7. B ve složení Petra Hejzlarová, Matyáš Konrát a Lukáš Drašnar. V téže kategorii, ale v soutěži jednotlivců, získal pěkné čtvrté místo Tomáš Hlavatý a páté místo Hana Dyntarová, oba ze 7. A. Všichni výše jmenovaní žáci skončili v soutěži do pátého místa, to znamená, že postupují do celostátního finále, které se uskuteční v Praze 5.června 2018.

I když se ostatní žáci neumístili na prvních pěti postupových místech, myslím, že si krajské kolo užili a získali nové zkušenosti a motivaci do dalších ročníků této soutěže.

Letos jsme popáté do soutěže zapojili i žáky prvního stupně a ti získali šesté místo v kategorii Eurorebus Junior. Tým pro tuto kategorii musí být složen z žáků různých ročníků prvního stupně, a tak naši školu reprezentovali tito žáci: Jindřiška Andělová ze 3. A, Petr Koza ze 4. A, Šimon Pokorný z 5. A. K postupu tohoto týmu do krajského kola přispěli všichni žáci prvního stupně, kteří v průběhu celého školního roku plnili různé úkoly včetně malování obrázků na určitá témata.

Všem dětem, které reprezentovaly naši školu, děkujeme a těm, které pojedou do celostátního kola do Prahy, gratulujeme a držíme palce.

                                                     Mgr. Adéla Nosková                              

FOTO>>>