Technické práce

Škola připravuje žáky do života nejen předáváním množství znalostí ze všeobecně vzdělávacích předmětů, ale také si vytváří prostor pro výuku různých praktických dovedností. Tím v žácích postupně a nenásilnou cestou rozvíjí i kladný vztah k manuální práci. Jedním z předmětů, do kterého se to výrazně promítá, jsou tzv. technické práce. Tento předmět vyučujeme zatím v 7. ročníku, pro příští školní rok se ale plánuje výuka i do 8. ročníku.

Žáci se učí opracovávat různé materiály jako je dřevo, kov nebo umělá hmota, učí se tedy zacházet s pilou, pilníkem, kladivem, … Pro většinu z nich je to prakticky úplně nová dovednost a zkušenost. Ať už se jim práce daří více, či méně, všichni pracují s cílem dosáhnout co nejlepšího možného výsledku.

Minulý podzim jsme do našich dílen dokoupili základní nářadí, v příštím školním roce se možná dočkáme i jejich částečné rekonstrukce. Do nových dílen se už moc těšíme!

Na naše pracovní úsilí a některé výrobky se můžete podívat ve fotogalerii >>>

                                                   Mgr. Hana Gajdušková