Akce třídy 4.B

4.B na dopravním hřišti v Náchodě

Dne 25. 5. 2018 žáci 4. B v rámci dopravní výchovy ve čtvrtém ročníku navštívili dopravní hřiště pro děti v Náchodě. Pracovníci hezky a účelně vybudovaného hřiště jim poskytli možnost osvojit si základy jízdy na kole a pravidel silničního provozu, která musí jako účastníci silničního provozu znát. Jízdy zvládaly děti skvěle a je třeba je hodně pochválit. V teoretických znalostech, které musely prokázat v závěrečných testech, občas chybovaly a tak ne všechny si odnesly průkaz cyklisty. I tak si den užily a těší se, jak budou svá kola o prázdninách prohánět :)

FOTO>>>

Exkurze 4. B do Prahy

Dne 25. 4. 2018 se žáci 4. B v rámci učiva přírodovědy a vlastivědy vydali na exkurzi do Prahy. Nejprve si prohlédli některé veřejně dostupné prostory Pražského hradu. Zde děti nejvíce nadchl Chrám sv. Víta, který si i přes velké množství přítomných turistů dobře prohlédly. A také vyfotily. Ještě více však fotoaparáty a mobily cvakaly v botanické zahradě, kam se čtvrťáci z Pražského hradu přesunuli. Zde byli fascinováni množstvím motýlů, jejichž kukly sem byly dovezeny ze zahraničí a probíhalo zde jejich líhnutí. Motýli sedali dětem na všechny možné části těla a děti se tím velmi bavily.  Exkurze se velmi vydařila: krásné počasí, paní průvodkyně znalá věci, výborný pan řidič, hodné děti, příjemná atmosféra a skvělé zážitky. Co říci závěrem? Děti se už těší na další podobnou akci.

FOTO>>>

Žáci 4. B v novoměstské knihovně

Již poněkolikáté se čtvrťáci vydali do knihovny v Novém Městě nad Metují. Zde jim paní knihovnice Eva Maurová jako vždy velmi poutavě a hezky vyprávěla různé příběhy, tentokrát na téma „Pověsti Nového Města nad Metují a jeho okolí“. Děti tak slyšely příběhy z Pekelského údolí, o novoměstském zámku a další. Poté měly možnost prohlédnout si některé zajímavé knižní tituly a třeba si i vypůjčit knížku domů. Protože je v této třídě mnoho výborných čtenářů, návštěva knihovny je vždy netrpělivě očekávána, a děti si ji i tentokrát užily.

FOTO>>>

                       Mgr. Jana Škodová