Celostátní kolo soutěže Eurorebus a ZŠ Malecí

V pondělí 5. června 2018 vyrazilo osm žáků naší školy do Prahy na celostátní finále 23. ročníku soutěže Eurorebus. Slavnostní zahájení soutěže v Top Hotelu Praha proběhlo v půl jedenácté. Moderování celého programu bylo v režii Jana Kovaříka a Martina Vaverky z Českého rozhlasu.  K soutěžícím zde promluvil náměstek ústředního školního inspektora pan Mgr. Ondřej Andrys a popřál všem soutěžícím hodně úspěchů. A potom už začalo samotné vědomostní klání v soutěži týmů i jednotlivců. Během zpracování výsledků se uskutečnila velmi zajímavá beseda s mladou cestovatelkou Lucií Radovou, která ve vozítku zvaném tuk – tuk a připomínajícím indickou rikšu s dalšími čtyřmi dívkami projela Jižní Ameriku. Ve čtrnáct hodin začalo vyhlašování výsledků. V kategorii Nejlepší základní školy jsme se umístili na druhém místě. Velkou radost nám udělal tým v kategorii Junior ve složení Jindřiška Andělová ze 3.A, Petr Koza ze 4.A a Šimon Pokorný z 5.A, který získal pěkné páté místo. Ostatní žáci se sice neumístili v první, oficiálně vyhlašované desítce, ale účast v celostátním kole pro ně určitě byla zajímavou zkušeností. Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem žákům prvního a druhého stupně, kteří se celý rok do soutěže aktivně zapojovali. Mé velké poděkování patří i všem kolegyním, které mně s organizací Eurorebusu každoročně pomáhají, a zejména děkuji paní Mgr. Mileně Vackové.

FOTO>>>

                                   Mgr. Adéla Nosková