ZŠ Malecí v Londýně

           Naše nadšení začalo dnem, kdy nám oznámili, že máme možnost zúčastnit se zájezdu „Do Londýna za Harry Potterem a poznáním“. Všichni jsme byli radostí bez sebe, ale museli jsme počkat!

           Aniž bychom si to však uvědomovali, uteklo to jako voda a nastal den odjezdu. Ten den vpodvečer jsme se všichni sešli před školou, kde na nás již čekal autobus. Rozloučili jsme se a vyrazili na cestu. Během dlouhé a únavné třiadvacetihodinové cesty jsme projeli Německem, Belgií a Francií, kde jsme prošli imigrační kontrolou a poté všichni nastoupili na trajekt. Po nějaké době jsme se začali přibližovat k břehům Velké Británie. Tento den jsme ještě stihli projít Canterbury, kde jsme měli možnost ve svém volném čase navštívit PRIMARK, Poundland a jiné obchůdky. Na konci dne jsme jeli na „meeting point“, kde jsme se setkali s anglickými rodinami. Ubytovali jsme se a těšili se na zážitky, které nás čekaly. Byly to London Eye, the Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Oxford Street, Trafalgar Square, Hyde Park a další. Nejvíce jsme se těšili nejen na PRIMARK, ale také na ateliéry Warner Bros – Harry Potter, kde si to užili jak nadšenci, tak i ti, kteří nejsou zas tak velcí fanoušci tohoto hrdiny. Posledních pár hodin v Anglii jsme měli možnost navštívit the Tower of London a vidět korunovační klenoty. Naše putování po Anglii skončilo vyjížďkou lodí po Temži do Millenium Dome, kde na nás čekali řidiči autobusu s večeří. Poté jsme odjeli k trajektu a absolvovali cestu zpět domů.

            Tímto článkem bychom chtěly jménem všech poděkovat paní Helikarové, která nás prováděla celým putováním po Anglii a připravila pro nás krásný program. V neposlední řadě děkujeme paním učitelkám, že nám zájezd umožnily a spolu s námi ho absolvovaly, děkujeme i oběma řidičům za bezpečnou jízdu jak u nás, tak v cizině. Díky za nezapomenutelný zážitek.

                                                       Anna Petruželková, Kateřina Holá, Vendula Černíková 8.A