Pozitivní třídní klima

„Pozitivní třídní klima“ - program, který byl podpořen dotací Městského úřadu Nové Město nad Metují

V úterý 11.září jsme si přivstali a už před sedmou hodinou nás autobus vezl do Deštného v Orlických horách. Hned po příjezdu jsme věděli, že to bude super. Šli jsme na chatu Lenka, rozdělili jsme si pokoje, vybalili a po krátkém odpočinku jsme se sešli ve společenské místnosti. Seznámili jsme se s naší lektorkou, která pro nás měla připravený program na celý den. Nejprve jsme měli spolužákům postupně psát na lísteček vždy jedno písmenko jejich jména, a tím jsme si vzájemně sestavili jmenovky, které nám sloužily celý den. Druhou hrou bylo vyprávění o sobě, a to tím způsobem, že jsme se drželi za ruce a postupně prolézali kruhem z provazu. Další aktivita se nám velice líbila, i když jsme se na pár věcech nemohli dohodnout. Naším úkolem bylo vyrobit z určeného materiálu vejcolap, do něhož jsme měli hodit vajíčko, aniž by se rozbilo. Našemu vejcolapu nikdo nevěřil, ale nakonec se nám to povedlo. Moc se nám také líbila hra labyrint, kdy jsme museli určitým způsobem přejít z jedné strany prostoru na druhou. Hodně náročnou aktivitou byl ropovod. Museli jsme totiž z papíru vytvořit roury, z nich sestavit ropovod a ropovodem dopravit kuličku přes celé hřiště, což nebyla žádná legrace. Když se schylovalo ke konci programu, dostali jsme papír s obrázkem baterie, který jsme si navzájem připevnili na záda. Měli jsme za úkol každému ze třídy i paním učitelkám napsat krátký pozitivní vzkaz, aby nám tento papír mohl sloužit jako dobíječka, když na nás půjdou chmury. Na konci jsme si sami pro sebe vzkazy přečetli, většina z nás byla dojata. Rozloučili jsme se s paní lektorkou a začali hrát naše oblíbené hry vybíjenou a molekuly, což jsme si náramně užili. Večer jsme se začali připravovat na diskotéku, která pak proběhla ve společenské místnosti. Po desáté hodině jsme skončili, šli se umýt a museli jsme do pokojů. Paní učitelky si myslely, že budeme spát. My jsme si ale povídali dlouho po večerce a spousta dalších spolužáků jakbysmet. Nakonec nás přece jen přepadl spánek a konečně jsme usnuli.

Druhý den jsme vstali, po snídani jsme si sbalili věci, nechali si je v šatně a vyrazili jsme do lesa. Tam jsme se rozdělili do čtyř týmů. Společně jsme vytvářeli stavby z listí, klacků, kamenů a mechů. Na konci proběhlo vyhlášení vítězů. Stavby se všem moc povedly. Po obědě jsme měli piškvorkový turnaj a pak jsme hráli hry společně s paní učitelkou, většinou na mrkanou nebo molekuly. A pak už jsme museli vyrazit na zastávku, aby nám neujel autobus. Rodiče si nás vyzvedli a my s nimi odcházeli s hlavou plnou vzpomínek a nových zážitků.

                                                                Markéta Šrejberová a Natálie Vítková, 7.A

FOTO>>>