Zážitkový kurz první pomoci

Dne 11. října jsme se zúčastnili zážitkového kurzu první pomoci. V úvodní části jsme si zopakovali základy první pomoci a vyslechli jsme skutečné hovory z tísňové linky, které byly uvedeny jako špatný příklad pro situaci, kdy jde člověku o život. Záchranáři nám ukázali autolékárničku a ujasnili jsme si, které věci do ní patří a které naopak ne. Následně bylo vybráno šest žáků a ti se stali figuranty. Zatímco byli maskováni s různými zraněními, zbytek třídy nacvičoval masáž srdce. Potom už jsme se ve skupinách stali záchranáři, kdy jsme ošetřovali velmi realisticky namaskovaná zranění našich spolužáků, například otevřenou zlomeninu, střep v dlani, tržné rány, popáleniny.

Děkujeme tímto záchranářům z organizace IFA EDU z Náchoda za naučnou besedu.

                          Anna Petruželková, Kateřina Holá, Lukáš  Tichý, Tomáš Vítek, 9.A

FOTO>>>