Jsme na jedné lodi

Pobyt 8.A a 8.B spojený s preventivním programem se uskutečnil v termínu 15.- 17. 10. 2018 v Deštném v Orlických horách. V pondělí na chatu Prim přijela na dvoudenní pobyt třída 8.A, o den později pak 8.B.

V úterý čekal na  žáky preventivní blok připravený Centrem primární prevence Semiramis. Dopoledne třídy 8.A bylo tentokrát zaměřeno na téma ,,Vztahy s rodiči“. Po obědě se třídy vystřídaly. Odpolední program se týkal tématu ,,Sociální sítě - internetová bezpečnost“. Žáci se zapojovali do všech připravených aktivit. Během pobytu hráli různé míčové hry, probíhaly skupinové aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, na vzájemnou spolupráci. Využili jsme i krásného slunečného počasí k turistice.

Chtěli bychom poděkovat Městskému úřadu Nové Město nad Metují za dotaci, díky níž jsme mohli uskutečnit tento preventivní program mimo školní prostředí. Děkujeme také rodičům za finanční podporu, která umožnila dětem zúčastnit se pobytu.

                                                        Mgr. Ilona Horáková, Mgr. Milena Vacková, ZŠ Malecí