Slavnostní předávání vysvědčení za 1. pololetí jsme zakončili v restauraci U Drašnarů

Dvacet dva žáků z 2. A slavilo své půlroční snažení celé dopoledne. Díky štědrým darům od rodičů byly předány diplomy a dárky nejlepším žákům v několika kategoriích. První hodnotila  nejpilnější čtenáře. Ocenění přebralo pět žáků, kteří pravidelně, tedy každý den, doma nahlas četli.

Další vyhlašovaná kategorie byla založena na týdenní motivaci k plnění svých povinností a na ohleduplném chování ke svým kamarádům ve třídě.  Plnění povinností znamená nezapomínat, a pokud přece jen zapomenu, do druhého dne povinnost splnit. Tato kategorie je v souladu s dodržováním pravidel třídy, oceněno bylo sedm žáků.

Posledními oceněnými bylo pět dětí s nulovou absenci za celé první pololetí.

Za velkého napětí a bouřlivého potlesku bylo rozdáno vysvědčení.

Po probrání další lekce společenské etikety, která nás provází již od první třídy, jsme vyrazili na slavnostní oběd, které pro 2. A a 2. B připravil kolektiv milých lidiček v restauraci U Drašnarů.

     Děkujeme vedení školy a rodičům, že nám umožnili sdílet nové zážitky.  Velký dík patří také celému kolektivu restaurace U Drašnarů za výborné menu, obrovskou trpělivost a milý přístup k malým návštěvníkům.

                              Děkujeme.
                                           Mgr. Renata Kárníková

FOTO>>>