Zajímavosti ze života lesní zvěře

Na úvodní hodinu dne 6. února jsme se těšili. Měli jsme domluvenou besedu s panem Škaldou, který se zabývá myslivostí a zastává funkci hospodáře Mysliveckého sdružení Rozkoš. Vyprávěl nám o lesních zvířatech, která můžeme spatřit v lesích v našem okolí. Tato zvířata rozdělil do několika skupin a jednotlivé skupiny nám popsal. Přidal také mnoho zajímavostí ze svých zkušeností, protože jsme se dozvěděli, že on sám už choval sojku, výra velkého a jezevce. K naší smůle jím chovaný výr velký mu nedávno uletěl, takže jsme o živý exemplář byli ochuzeni. Ke konci hodiny nám pan Škalda zodpověděl některé všetečné otázky, mnohé věci vysvětlil a na závěr nám nechal potěžkat přinesená paroží jelena, daňka a srnce. Dobře jsme si prohlédli i horní špičáky prasete divokého, které myslivci nazývají klektáky. A pokud nasušíme do konce roku dostatečné množství rohlíků, jsme zváni i do obory s chovanými daňky. Děkujeme.

                                                                                                                     třída 4. A