MALÝ VELKÝ KAMARÁD 11.

Na podzim bývá ve školní družině Malecí napilno. Příprava her, pomůcek, plánování úkolů, programu, rozdělení do pokojů a hlavně objednávka dobrého počasí zaměstnává nejen vychovatelky, ale i děti.

46 dětí ze 3. a 4. tříd bylo připraveno vyrazit, tentokrát se všichni vydali na chatu Juráška v Orlických horách. Celý program probíhal v duchu názvu „Zdravě a v pohybu“ a tomu odpovídala i náplň našeho pobytu. Čtvrteční večer byl plný her, zaměřených na poznání ostatních a stmelení kolektivu.  

Následující dopoledne byly děti rozděleny do 2 skupin. První absolvovala přednášku o zdravém stravování vedenou výživovou poradkyní Markétou Žahourkovou. Děti se nestačily divit, co „zdravého“ obsahují jejich oblíbené limonády a bonbóny. Druhá skupina se mezitím věnovala cvičebnímu programu pod vedením Ivany Světlíkové, která děti řádně rozhýbala. Obě skupiny se vyměnily a poté živě zkonzultovaly svoje zážitky. Odpolední vycházka nás překvapila nádherným slunečným počasím, postupně jsme do batohů odkládali teplé svršky, až jsme byli jen v tričku. Nádherné babí léto nám dovolilo posvačit v trávě a užívat si tepla slunečních paprsků. Soutěže družstev proběhly také venku, vůbec se nám nechtělo zpět. Večer děti plnily kartu zdatnosti, která jim ukázala, jak na tom jsou s výdrží a zdatností. Skok přes švihadlo, dřepy a skok přes lano se plnily v časovém limitu, úkol zvládly všechny děti. V sobotu zbývalo sbalit se a hurá domů vyprávět své zážitky rodičům a sourozencům. Těšíme se zase za rok….

Tento pobyt finančně podpořil Městský úřad Nové Město nad Metují, kterému tímto děkujeme. Poděkování patří také Markétě Žahourkové za přednášku a Ivaně Světlíkové za cvičení s dětmi.

                             Martina Šmídová, vychovatelka školní družiny              

FOTO>>>