Jeden předjarní den v 1.B

se místo žáků sešli indiáni ze čtyř kmenů – Sovy, Vlci, Srny a Bizoni. Zkoušeli jsme, zda umíme spolupracovat a jestli tento den náš kmen ve zdraví přežije. Každý indián měl svoji funkci a dokazoval, co umí. Hlídač rozeznával  zvuky zvířat, stopař samozřejmě  poznával stopy, šaman musel určit byliny a stromy a náčelník vyluštit názvy druhů ohnišť. Jako kmen jsme házeli na terč, snažili se přečíst indiánskou zprávu, prošli zkouškou postřehu a pozornosti a vyrobili svůj totem. Za každý zvládnutý úkol nám přibylo jedno pírko do indiánské čelenky. A kdo byl nejlepší? Nejvíc bodů nasbírali indiáni z kmene Sov, ale pochvalu zaslouží všichni, protože každý kmen odolal všem nástrahám dne, jako tým vydržel pracovat až do konce a všichni jsme si náš Indiánský den užili.

FOTO>>>

                                                    Mgr. Ivana Hynková