Program o třídění a recyklaci odpadu společnosti EKOKOM Tonda Obal na cestách

Jedná se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Programu se účastnili všichni žáci naší školy od prvních do devátých tříd. Beseda je v délce jedné vyučovací hodiny pro každou třídu, vše probíhá přímo ve škole v učebnách. V průběhu besedy lektor žáky seznámí se správným tříděním a následně využitím separovaného odpadu. K tomu mu napomáhá výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci nebo likvidaci odpadu. Součástí je také hra, při které si žáci prvního stupně prakticky vyzkouší, jak správně třídit. Na druhém stupni jsou besedy odbornější.

Beseda je vhodným doplněním environmentální výchovy žáků. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK v Praze.