Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve středu 20.března 2019 jsme se společně se členy Městského žákovského parlamentu a také některými zástupci školních parlamentů ZŠ Malecí a ZŠ a MŠ Krčín zúčastnili exkurze do Poslanecké sněmovny. Cesta byla bezproblémová, s krátkou zdravotní pauzou. Počasí nám přálo, byl slunečný předjarní den. Už při cestě jsme dostali pracovní list, který jsme postupně vyplňovali.

Po vstupu do Poslanecké sněmovny jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Ujala se nás paní průvodkyně, která nám řekla zajímavé informace nejen o historii jednání parlamentu, ale také o historii budovy, zavedla nás na galerii, odkud mohou návštěvníci sledovat jednání Poslanecké sněmovny. Prohlédli jsme si i panely, na kterých byly fotografie a dokumenty o historii parlamentu i současné politické rozložení Poslanecké sněmovny.

Potom se nás ujal pan poslanec Petr Sádovský, kterému jsme měli možnost položit své otázky, prohlédli jsme si jeho kancelář, nahlédli také do míst, kde jedná poslanecký klub ANO. Dostali jsme i malé občerstvení a propagační předměty.

Na zpáteční cestě do Nového Města nad Metují jsme si vyprávěli, co se nám na exkurzi líbilo, a doplnili si své pracovní listy.

Exkurze byla velmi zajímavá, mnozí z nás byli v těchto místech poprvé.

Děkujeme za přípravu a organizaci exkurze paní Ing. Prázové a panu P.Sádovskému za to, že se nám věnoval a vyprávěl o své práci poslance.

                                                                             zástupci školního parlamentu ZŠ Malecí