Angličtina v ZŠ Malecí   

Anglický jazyk se u nás učí od 3. třídy, v 1. a 2. třídě mají děti možnost navštěvovat kroužek angličtiny ve školní družině. Ve výuce využíváme učebnice s podporou interaktivní tabule a žáci si mohou procvičovat učivo doma na počítači, neboť cvičení jsou přístupná i online. 

I v letošním školním roce se na výuce anglické konverzace na 2. stupni podílí rodilý mluvčí Mark Tibbles, který na školu dochází pravidelně jednou za tři týdny. 

Každý školní rok se zúčastňujeme soutěže konverzace v anglickém jazyce. Letos jsme byli úspěšní také v okresním kole, kde Lukáš Tichý z 9. ročníku získal první místo a postoupil do krajského kola. I když neobsadil medailové příčky, vedl si velmi dobře  a naši školu úspěšně reprezentoval. 

V příštím školním roce bychom rádi uskutečnili zájezd do Anglie, abychom podpořili zájem o anglický jazyk a naši žáci si mohli ověřit svoje znalosti a řečové dovednosti v reálném životě. 

                                                                                                                  Vyučující angličtiny