Závěr kontroly KHS

Šetřením odebraných vzorků biologického materiálu se neprokázala salmonela ani bakteriální infekce. Původce střevních potíží byl virového původu a zdroj nákazy nebyl nalezen.

                                                                                                                                                                                                             Mgr. Pavla Smolová