Přírodovědná soutěž Zlatý list

Ve čtvrtek 25.4.2019 se naše škola zúčastnila přírodovědné soutěže Zlatý list, který pořádala ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují. Třídy 5.A, 4.A a 4.B se zúčastnily doprovodného programu na dvoře ZŠ Komenského, kde procházely ve skupinách různými stanovišti a vyzkoušely si různé aktivity na téma ochrana vody, vodních živočichů, horniny v okolí Nového Města nad Metují. Nakonec si vyrobily za pomoci pánů učitelů hmyzí domečky. Program se nám moc líbil.

                                                  Mgr.Kateřina Andršová

FOTO>>>