Obvodní kolo v lehkoatletickém čtyřboji školních družin

Tradičně každé jaro se děti ze školních družin našeho města a jeho okolí účastní závodů

v lehké atletice, aby poměřily své sportovní výkony s ostatními. Letošní závody se uskutečnily v úterý 21.května na stadionu gen. Klapálka za účasti 123 závodníků. Organizaci závodu měla na starosti školní družina ZŠ Komenského z Nového Města nad Metují. Děti byly rozděleny na chlapce a dívky a dále podle jednotlivých tříd, soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - běh na 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a vytrvalostní běh.

Naši školní družinu reprezentovalo 18 dětí, celkově jsme získali 28 diplomů s umístěním. Někteří závodníci si vytvořili i svůj nový osobní rekord. Ti nejúspěšnější postupují do kola okresního, které se bude konat v pátek 14.června v Náchodě.

Všem závodníkům srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím

dětem přejeme hodně štěstí a úspěchů v okresním kole.

 

1.třída

DYNTAR Marek

SLÁVIČEK Josef          3.místo- BĚH na 50m     2.míto- HOD KRIKET. MÍČKEM

 

2.třída

KÁBRTOVÁ Anna       1.místo- BĚH na 50m     2.místo- HOD KRIKET. MÍČKEM    
                              1.místo- VYTRVAL. BĚH

ZAŇKOVÁ Daniela     3.místo- BĚH na 50m     3.-4.mí.- HOD KRIKET. MÍČKEM    
                              3.místo- SKOK DALEKÝ

JIRMAN Jakub           

WAGNER Adam         2.místo- HOD KRIKET. MÍČKEM

ROLEČEK Vojtěch      1.místo- BĚH na 50m     1.místo- SKOK DALEKÝ               
                              2.místo- VYTRVAL. BĚH

 

3.třída

JANATOVÁ Andrea      2.místo- VYTRVAL. BĚH

ERBANOVÁ Michaela

RYDLOVÁ Michaela

HANZL Jakub              3.místo- BĚH na 50m               2.místo- HOD KRIKET. MÍČKEM  
                                2.místo- VYTRVAL. BĚH           3.místo- SKOK DALEKÝ

KUČERA Vojtěch         3.místo- HOD KRIKET. MÍČKEM

 

4.třída

BARVA Kristián          3.místo- SKOK DALEKÝ    2.místo- HOD KRIKET. MÍČKEM   
                              2.místo- VYTRVAL. BĚH

KRÁSA Matyáš           1.místo- BĚH na 50m       3.místo- VYTRVAL. BĚH

KRÁSA Šimon            1.místo- BĚH na 50m      2.místo- SKOK DALEKÝ

 

5.třída

KAŠPAROVÁ Petra     2.místo- HOD KRIKET. MÍČKEM

TOMÁŠ Jan

RYDLO Tomáš            3.místo- BĚH na 50m       3.místo- SKOK DALEKÝ

 

 

 

                                                                  Martina Černá