Návštěva Okresního soudu v Náchodě

Žáci 9.ročníku zavítali v úterý 21.května do budovy Okresního soudu v Náchodě, aby byli přítomni dvěma soudním přelíčením.

V prvním případě bylo projednáváno řízení motorového vozidla po požití alkoholu. Obviněnému byly přečteny záznamy svědeckých výpovědí, promluvila státní zástupkyně, následně byl stanoven peněžitý trest a zákaz řízení motorových vozidel s dočasným odebráním řidičského průkazu. Druhý případ se týkal obvinění ze zcizení výherní poukázky. Protože se však nepodařilo obviněnému předat předvolání k soudu, byl pouze vyslechnut svědek a jednání bylo odročeno.

Přítomnost v budově Okresního soudu v Náchodě i při obou přelíčeních byla velmi zajímavou zkušeností i varováním, abychom se my, občané, řídili platnými zákony.

                                                                                              Mgr.Iva Šnoplová