Den bez aut

Den bez aut proběhl 20. září 2019. Třída 3. A ZŠ Školní využila tento den opravdu naplno. Některé děti využily příležitosti přijet do školy na koloběžce a jiné pěšky. Cílem akce bylo, aby se děti staly skutečnými účastníky dopravního provozu. To, že se děti naučily v prvouce dopravní značky je jedna věc, ale jak se reálně vykládají a co vlastně znamenají, to je druhá. Část dětí jela na koloběžce a část šla pěšky po chodníku. Žáci se reálně seznamovali s pravidly silničního provozu. Sledovali jsme dopravní značky i značení na silnici. Velký důraz se kladl na přecházení vozovky bez přechodu pro chodce, který v okolí školy není. Sledovali jsme auta na křižovatkách. Naučili jsme se správně se rozhlédnout a vjet na hlavní silnici. Celou akci jsme spojili s opakováním učiva prvouky 2. třídy. Děti hravou formou opakovali druhy listnatých a jehličnatých stromů, druhy ovocných stromů, plody stromů, zvířata a jejich stavba těla. Polovinu dopoledne jsme strávili venku, děti byly opravdu nadšené a zdálo se jim, že ten čas venku velmi rychle utekl. Věřím, že když se dětem opět nabídne možnost, aby se opět staly reálnými účastníky dopravního provozu, bouřlivým potleskem tuto možnost přivítají.

                                                         Mgr. Renata Kárníková a asist. Pavlína Klučková

FOTO>>>

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

Dne 20. září jsme se zapojili do Dne bez aut

Nejprve jsme si malým testem zopakovali každý samostatně pravidla pro chodce. Naučili jsme se důležitou věc, kterou mají chodci udělat před rychle přijíždějícím autem. Pak jsme se  pěkně pěšky vydali na exkurzi do firmy Arriva. Cestou jsme počítali, kolik kamionů potkáme. A protože jsme počítali poctivě a na každý kamion jsme zamávali, také všichni řidiči nám odpověděli - zamáváním, zatroubením.

Ve firmě Arriva jsme si prohlédli dispečink, odkud se řídí všechny linky, které firma zajišťuje. Dále jsme navštívili odpočinkovou místnost pro řidiče, kde byly vystaveny dříve používané kotoučky řidičů, které v současné době nahradila GPS. Prohlédli jsme si i dílnu, kde se porouchané autobusy opravují a kontrolují. Ve skladu náhradních dílů bylo uloženo přes 3 000 různých kusů. Na parkovišti firmy jsme si prohlédli různé typy autobusů. Nakonec přišla pro nás nejzajímavější část - v autobuse jsme projeli mycí linkou. V závěru jsme si v testu zopakovali dopravní značky.

Cestou zpět do školy jsme se zastavili na křižovatce a počítali, kolik aut projede za danou dobu. Překvapilo nás, že jich bylo hodně. Pokoušeli jsme se spočítat, kolik jich projede za delší časové úseky. Nejlepší výsledky testů měla Anežka Pytlíková.

                                                                     Třídní učitelka 5.A Mgr. Ivana Hackerová

FOTO>>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dne 20.9.2019 v rámci Dne bez aut se třída 4.B zapojila do této akce proti znečišťování ovzduší podporou dopravní výchovy na kolách a koloběžkách. Využili jsme místo bývalého dopravního hřiště u místního bazénu. Ve třídě jsme si vyrobili dopravní značky, které jsme umístili na dopravním hřišti a žáci jezdili podle silničních pravidel. Přitom se učili, jak správně jezdit na silnici. Potom jsme uspořádali jízdu zručnosti a poté i na atletickém stadionu závod na 500m. Žáci byli dobře vybaveni a akce se jim moc líbila. 

                                                                   Mgr. Kateřina Andršová

FOTO>>>