Branný závod

V úterý 24.září se uskutečnil již čtvrtý ročník branného závodu pro žáky 7. tříd základních škol v Novém Městě nad Metují, jehož se zúčastnili žáci ze ZŠ Malecí, ZŠ Komenského a ZŠ a MŠ Krčín. Závod, který začínal a končil v areálu ZŠ Malecí, pořádali dobrovolní hasiči z Nového Města nad Metují ve spolupráci se zástupci Městského úřadu Nové Město nad Metují. Žáci absolvovali několikakilometrový okruh doplněný o deset stanovišť s úkoly. Jednalo se například o nácvik balení evakuačního zavazadla, vytvoření improvizovaného transportního prostředku pro převoz raněného, o zdravovědu, orientaci v mapě, oblékání protichemického obleku apod. Závod absolvovala celkem dvacítka tříčlenných až čtyřčlenných hlídek, které bojovaly o putovní pohár.

Vítězem závodu se stala hlídka Základní školy Malecí ve složení Eliška Rydlová, Adéla Světlíková, Eliška Wolfová ze 7.A. Rovněž druhé místo obsadily žákyně Základní školy Malecí, konkrétně se jednalo o hlídku ve složení Tereza Martincová, Natálie Bartošová, Eliška Cvejnová, Lucie Hofmanová ze 7.B.

Poděkování za pomoc při organizačním zajištění této akce patří jednak panu starostovi města Nové Město nad Metují, panu Petru Hablemu, jednak Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují pod vedení pana Petra Fanty. Organizátoři závodu plánují branný závod napřesrok uspořádat znovu s tím, že branné dovednosti ze znalostí ochrany obyvatelstva budou žáky přímo učit v několika hodinách již v 6. ročníku.

                                                                                                                Mgr. Marek Hrouda