Úspěch v soutěži Šťastné stáří očima dětí

Dne 7. října 2019 proběhlo v pražských Emauzech slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Krásného úspěchu dosáhla Jindřiška Andělová z 5.A, která získala 1.místo v kategorii fotografie. Ocenění převzala z rukou akademického malíře Kristiana Kodeta, náměstkyně MPSV Zuzany Jentschke Stöckelové a prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého. Slavnostním vyhlášením provázel moderátor Vladimír Hron, se kterým si společně zazpívali oceněné děti, rodiče, pedagogové, senioři a další hosté. Vše proběhlo ve velmi milé atmosféře.

Díky prvnímu místu Jindřišky, získala naše škola dárkový šek v hodnotě 5000 Kč.

Gratulujeme😊                                                                                                  

Eva Vincencová

FOTO>>>https://photos.app.goo.gl/Fhcm9nbJGNinz91cA