Dopravní hřiště Náchod

21.října se vypravila třída 4.B na dopravní hřiště do Náchoda. Tam se žáci měli seznámit s pravidly silničního provozu a vyzkoušet si jízdu podle dopravního značení.

Jeli jsme vlakem do Náchoda a odtud se vydali pěšky do Bělovse. Cesta ubíhala rychle, a i když nás ráno provázela zima, počasí nám přálo a sluníčko už tu a tam vykouklo. Na dopravním hřišti se žáků ujali dva pánové z BESIPu (oddělení Ministerstva dopravy České republiky) a nejdříve je seznámili s teoretickou částí, kdy dětem vysvětlovali, co znamenají jednotlivé dopravní značky, dopravní situace a jak se mají na silnici chovat. Po svačině si žáci vše ověřili v praxi - dostali kola a jezdili podle dopravních pravidel po dopravním hřišti. Děti byly překvapené, jak všechno funguje. Svítila světelná signalizace na hlavní křižovatce a také fungovala zvuková signalizace u železničního přejezdu jako ve skutečnosti. Lektoři na cyklisty dozírali s mikrofonem v ruce a hlásili jim, kde udělali dopravní přestupek, aby ho hned napravili. Pro někoho to bylo zpočátku dost obtížné, ale nakonec se děti rozjezdily a provoz zvládaly celkem dobře.

Další výuka proběhne na jaře, kdy by žáci měli zvládnout i teoretické testy. Dětem se celá akce moc líbila, byly nadšené a těší se na příští návštěvu dopravního hřiště.

                            Mgr. Kateřina Andršová

FOTO>>>