Dobro-druzi aneb projekt Krok správným směrem

Třída 9.B ze ZŠ Malecí se zapojila do projektu Nadace VIA. Cílem tohoto projektu bylo získat finanční prostředky a pomoc těm co to potřebují. Do projektu jsme vybrali autistická dvojčátka Bertíka a Igorka. Tito chlapci žijí se svou maminkou ve starším domě a výtěžek z akcí jim chceme věnovat na zlepšení životních podmínek. Již v květnu jsme uspořádali akci pod názvem „Benefiční stánek“, kde jsme získali částku 12 492 Kč.

Další akcí byl prodej stolních kalendářů na rok 2020. V kalendáři jsou použity fotografie dětí fotokroužku. Kalendáře jsme nabízeli různými způsoby – zveřejnili jsme informace na sociálních sítích, mailem, webové stránky, prodej v městské knihovně, na MěÚ v Bohuslavicích, na vánoční výstavě a vyzkoušeli jsme si i pouliční prodej. Při této akci jsme se setkali s různými názory lidí, většinou s pozitivními reakcemi, ale našli se i negativní reakce. Přesto se nám podařilo prodat velké množství kalendářů, za které jsme získali 28 713 Kč.

Přispěli jsme ještě částkou 1760 Kč se sběru papíru.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podílel na tvorbě kalendářů a v neposlední řadě těm, kdo nám pomohl kalendář distribuovat a těm, kdo si kalendář zakoupil a přispěl tak Bertíkovi a Igorkovi.

Dárkový šek v hodnotě 42 965 Kč jsme slavnostně předali mamince a chlapcům 19. prosince v ZŠ a MŠ speciální.  

                                                                                              Mgr. Milena Vacková

FOTO>>>