Hrou proti AIDS

Dne 9.1.2020 proběhl v tělocvičně naší školy projekt „Hrou proti AIDS“. Tento interaktivní primárně preventivní program organizuje Státní zdravotní ústav a je určen žákům 8. a 9. tříd. První blok byl určen 8. ročníku, odpolední blok potom devátým třídám. Formou hry a překonávání překážek na celkem pěti stanovištích mělo pět skupin žáků po 90 minutách dojít k cíli. Na každém stanovišti pobyli žáci 15 minut a příslušný moderátor zde vyhodnotil výkon skupiny. Maximální zisk na jednom místě byl 20 bodů. Body byly zaznamenány do hrací karty skupiny, která si vždy zvolila na začátku jméno. Družstva z osmého ročníku byla aktivní, a tak získala na všech stanovištích plný počet bodů. Výkony se lišily jen hvězdičkami navíc. Žáci si pak odnesli drobné odměny, například sexeso nebo kondom.

Stanoviště hry byla následující:

  1. Cesty přenosu HIV (15 obrázků s rizikovými situacemi z hlediska přenosu viru HIV)
  2. Láska, sexualita a ochrana před HIV /otázky a úkoly k osobnímu postoji k ochraně před HIV)
  3. Zabránění nechtěnému těhotenství a přenosu pohlavních nemocí a HIV (antikoncepce)
  4. Sexualita řečí těla (pantomima, vyjádření pocitů a situací vztahujících se k lásce a sexualitě pomocí řeči těla)
  5. Život s HIV/AIDS (seznámení se sociálními, právními a medicínskými aspekty infekce HIV a jejich dopadem na život postižených)

Mgr. Ivana Rydlová

FOTO>>>