SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

V tomto školním roce 2019/2020 jsme se rozhodli naši školu ZŠ Malecí přihlásit do největšího sportovního školního projektu v České republice nazvaného SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Jeho cílem je nejen zpestření výuky hodin tělesné výchovy na základních školách, podpora zdravého životního stylu a pohybové všestrannosti, ale také snaha přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.

Sazka Olympijský víceboj se dělí na tři části:

Olympijský diplom (určený především pro žáky 1. stupně ZŠ)

Odznak všestrannosti (pro žáky 2. stupně ZŠ)

Paralympijská výzva

Naší školy se týkají první dvě části projektu. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlý projekt, neodmítli jsme nabídku pomoci ze Sazky Olympijského víceboje a dne 3.12.2019 jsme plni očekávání přivítali v naší škole dva lektory. Cílem této návštěvy bylo nejen seznámení učitelů tělesné výchovy a učitelů prvního stupně ZŠ s jednotlivými disciplínami v Olympijském diplomu, ale také praktické plnění jednotlivých disciplín žáky 1. stupně. Jednalo se o absolvování 6 z 8 disciplín v Olympijském diplomu, kterými byly hluboký předklon, běh do „T“ – člunkový běh, zkrácené sedy-lehy, skok z místa, hod basketbalovým míčem, postoj čápa. Na konci školního roku každý žák, který splní všech 8 disciplín Olympijského diplomu (zbylé dvě disciplíny budou žáci plnit s učiteli v rámci hodin tělesné výchovy), obdrží na základě dosažených výsledků v jednotlivých disciplínách diplom, který mu prozradí, jaké jsou jeho pohybové předpoklady a ve kterých sportech by mohl vynikat. Lektorům děkujeme za přiblížení tohoto projektu, za jejich kladný přístup k dětem, který přispěl k příjemné atmosféře, a za čas věnovaný nám - učitelům i našim žákům.

Ráda bych ještě pár vět věnovala Odznaku všestrannosti, jedné z částí Sazka Olympijského víceboje, do které jsou zapojeni žáci 2. stupně naší školy. Jedná se o plnění 10 z 12 disciplín (např. skok do dálky, kliky po dobu 2 minut, trojskok snožmo z místa, sprint na 60m aj.). Za každou splněnou disciplínu žák získá body, podle součtu dosažených bodů v deseti disciplínách obdrží na konci školního roku odznak všestrannosti různé hodnoty - bronzový, stříbrný, zlatý, případně diamantový. Pro žáky, kteří nedosáhnou na bronzový odznak, bude připravený účastnický diplom. V druhé polovině školního roku proběhnou okresní kola Sazka Olympijského víceboje, kde se soutěží v disciplínách Odznaku všestrannosti. Nejlepší sportovci tak mohou reprezentovat svoji školu v soutěži družstev nebo jednotlivců a vybojovat postup do krajského kola, případně i do republikového finále.

V rámci projektu se losují výhry, které potěší celou školu – jsou jimi poukazy na sportovní vybavení a návštěvy českých sportovců přímo ve školách.

                                                                               Mgr. Vendula Dyntarová

FOTO>>>