Branně bezpečnostní den – POKOS /Příprava občanů k obraně státu/

Tento projekt se uskutečnil ve čtvrtek 6.2.2020 a byl určen žákům druhého stupně. Na školu přijeli zástupci Armády ČR, kteří pro děti připravili program ve čtyřech blocích. Děti se tedy každou vyučovací hodinu přemístily na jiné stanoviště, kde se vždy na začátku setkaly s teorií a pak si mohly různé věci zkusit i prakticky. V průběhu hodiny se žáci také aktivně zapojovali do diskuze a za správné odpovědi dostávali odměnu. V první části si děti zopakovaly znalosti o integrovaném záchranném systému včetně důležitých telefonních čísel a potom získaly nové poznatky o struktuře armády, o branné povinnosti nebo o vojenských misích, dále hovořil vojenský kaplan o vojenském zdravotnictví nebo o výstavbě polní nemocnice. V druhém bloku se děti přemístily do prostoru před ředitelnou, kde probíhala ukázka zbraní a poté práce se psy, kteří vyhledávali drogy nebo zbraně. Na třetím stanovišti si žáci zopakovali první pomoc, například zaškrcení tepny či masáž srdce a viděli transport ve zdravotnickém vaku. Čtvrtý blok zachycoval zbraně hromadného ničení, video o jaderném útoku nebo protichemickou obranu. Děti si vyzkoušely plynové masky nebo správné odstranění puchýřující látky. Program žáky viditelně bavil a aktivně se zapojovali do diskuze i praktických činností. Zájem projevily i děti z prvního stupně, které se přišly podívat na některá armádní vozidla stojící u školy.

Ivana Rydlová

FOTO>>>