ZŠ Malecí – obrovský úspěch v matematické soutěži

Pangea je matematická soutěž pro žáky 4. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Je určena pro všechny děti, které rády počítají. Soutěž pracuje s reálnými příklady ze života a pro letošní ročník byla zvolena témata Média a Záchranné sbory. Soutěž probíhá ve dvou kolech – školním a finálovém, a od roku 2018 i on-line. A v této soutěži letos excelovala žákyně naší školy, Jindřiška Andělová ze třídy 5.A, která získala plný počet 71 bodů. A s tímto bodovým ziskem se umístila na 1. místě nejen ve škole, ale i v kraji a získala i 1. místo v celé ČR, a to mezi 10 645 účastníky, jak ukazuje zaslaný certifikát. Postupuje tak samozřejmě do finálového kola, kde jí budeme držet palce a přejeme hodně úspěchů. Ještě jednou velká gratulace nejen úspěšné řešitelce, ale i její třídní učitelce Mgr. Ivaně Hackerové.

Mgr. Ivana Rydlová