Vzděláváme na dálku v ZŠ Malecí

Po vyhlášení nouzového stavu byla ve všech školách naší republiky zahájena nová forma výuky „výuka na dálku“ nebo také „on-line výuka“.  Tento stav nás zastihl v průběhu jarních prázdnin, a z tohoto důvodu zahájení nového způsobu výuky bylo započato v pondělí 16. března.  Zvažovali jsme, jakým způsobem zavedeme tuto netradiční výuku, a stanovovali pravidla komunikace se žáky a rodiči.

V první fázi jsme zvolili komunikaci přes emaily, telefonické spojení a SMS zprávy. Postupně se přidávala například komunikace s využitím aplikací Skype, WhatsApp, Microsoft Teams, Microsoft Forms. V současné době především na 2. stupni již probíhají on-line hodiny nejen z hlavních předmětů podle nově stanovených rozvrhů. Na 1. stupni probíhá vzdělávání žáků po domluvě třídní učitelky s rodiči. Pedagogové využívají k výuce všechny možné metody, aby byli co nejvíce nápomocni svým žákům v jejich dalším vzdělávání. Zadáváme úkoly z učebnic, pracovních sešitů, využíváme pracovní listy, nabízíme zábavné kvízy k procvičení učiva. Doporučujeme našim žákům také kvalitní televizní programy UčíTelka, ČT Edu, různé odkazy a tipy na on-line vzdělávání jako využití interaktivních učebnic, výuková videa či různé webové portály. Domácí práce se skládá z povinné části, ale nabízíme i dobrovolné úkoly nebo zábavné úlohy pro zpestření.

Ve třídě 3.A se například všichni žáci doma vyfotili v rouškách a třídní učitelka z fotografií vytvořila koláž celé třídy. Žáci si doma s rodiči vařili pampeliškový med, někteří natírali plot, zakládali bylinkovou zahrádku, sázeli stromy, rozdělávali oheň, zdobili velikonoční kraslice, pekli rohlíky a prováděli řadu dalších činností.  Žáci 4.A měli možnost zahrát si společně s rodiči „bojovku“ v okolí Nového Města. Děti hledaly indicie a řešily úkoly, které vycházejí z toho, co se učily, ale objevily se také otázky z historie Nového Města nad Metují. Na konci na ně čekal poklad.

Při distanční výuce akceptujeme rozdílnost celkových podmínek žáků pro vzdělávání a upřednostňujeme formativní (slovní) hodnocení. Velkou pozornost věnujeme zpětné vazbě, která pomáhá žákům zlepšovat učení a motivuje k další práci.

Poděkování patří celému pedagogickému sboru za přístup ke vzdělávání na dálku. Učitelé nad rámec svých pracovních povinností vedou žáky k samostatnosti, využívají nové nástroje pro výuku a nezapomínají i v této náročné situaci předávat aktuální principy pro život jako jsou pomoc druhému, radovat se z maličkostí, být velkorysí, a především neztrácet hlavu v nenadálé situaci.

Žákům, kteří nemají doma dostatečné technické vybavení pro on-line výuku, zapůjčila škola notebooky, aby se mohli bez problémů domácího vzdělávání účastnit.

Velmi náročná je také situace pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují on-line a v tomto okamžiku by již měli přijímací řízení dávno za sebou a byli přijati na zvolenou střední školu. Velmi jsme uvítali zprávu, že mohou pokračovat v přípravě od 11.5. i ve škole pod vedením zkušených učitelek, a přejeme jim, aby přijímací zkoušky úspěšně zvládli.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat především rodičům, prarodičům, sourozencům, kteří se stali učiteli malých školáků. Děkujeme za jejich trpělivost, vstřícnost a pružnost, s nimiž se této nové a náročné role zhostili. Bez vaší podpory by vzdělávání dětí na 1. stupni nebylo možné. Přejeme hodně sil a těšíme se na další spolupráci. Jedině společně je možné tuto situaci zvládnout.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně optimismu a radosti do krásných jarních dní.

za ZŠ Malecí Mgr. Jaroslava Broumová, zástupkyně školy