Informace k zahájení vzdělávacích aktivit ve škole pro žáky 1. stupně od 25. května

Vzdělávání bude probíhat od 8.00 do 11:00 hodin, od 11:00 do 15.00 probíhají zájmové aktivity školní družiny (ve stejné třídě nebo na zahradě, podle počasí). Přesun žáků do pavilonu školní družiny hygienická pravidla neumožňují.

 

Vzhledem k hygienickým požadavkům jsou stanoveny časy nástupu jednotlivých skupin do školní jídelny. Obědy budou probíhat podle rozpisu:

 

11: 20 11. skupina (4. A + 5. A)

11: 30 5. A

11: 40 5. B

12: 00 1. A

12: 10 1. B

12: 30 2. A

12: 40 2. B

13: 00 3. A

13: 10 3. B

13: 30 4. A

13: 40 4. B

 

Pravidla pobytu ve škole

Povinné:

· Zákonným zástupcům je po celý den zakázáno vstupovat do budovy školy.

· Žákům není dovolen volný pohyb po škole bez vědomí pedagogického pracovníka.

· Žák musí mít minimálně dvě roušky a sáček na roušku.

· Žáci musí dodržovat rozestupy min. 1,5 metru.

· Žáci budou odcházet ze školy na základě písemného požadavku zákonných zástupců sami.

 

 Doporučené:

· Svačina a pití na celý den z důvodů pozdního nástupu do školní jídelny (pitný režim nebude zajišťován).

· Pohodlné oblečení z důvodů výuky a zájmových činností školní družiny ve venkovních prostorách školy.

 

Pokyny k prvnímu dni pobytu ve škole

· Žák přichází před školu v roušce a s rozestupy min. 1,5 metru, řídí se připravenými pásy před školou.

· Žák (zákonný zástupce) před vstupem do školy předá vyplněné Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka pověřené osobě. Čestné prohlášení zákonného zástupce najdete zde >>>

· Každému žáku před vstupem do školy změří pověřený pracovník teplotu. V případě zvýšené teploty nebude vstup do školy umožněn.

· Po vstupu do školy si žák nejprve vydezinfikuje ruce a neprodleně odchází v obuvi do své kmenové třídy, 11. skupina do učebny hudební výchovy na 1. stupni, šatnami pouze prochází. Žáci nebudou od 25. 5. do 30. 6. využívat šatny.

· Do třídy vchází ve venkovní obuvi. První den si žáci budou moci s pedagogickým pracovníkem vyzvednout věci ze své šatní skříňky.

· Pro následující dny budou přezuvky uloženy na lavičkách před třídou. Ostatní oblečení si budou žáci nechávat ve třídě.

 

TŘÍDA  POČET ŽÁKŮ UČITELKA VYCHOVATELKA
1.A 15 Mgr. Jitka Hašková  Martina Černá
1.B 13 (11 + 2 žáci z 1. A) Mgr. Jana Jurásková Markéta Kuřátková
2.A 15 Mgr. Klára Vrábelová Veronika Vrátná
2.B 13 Mgr. Ivana Hynková Nataša Miltová
3.A 10 Mgr. Renata Kárníková Pavlína Klučková
3.B 11 Mgr. Nikol Prouzová Nikola Majerská
4.A 15 Ing. Monika Lovětínská Andrea Effenberková
4.B 14 Mgr. Kateřina Andršová Alena Henclová
5.A 15 Mgr. Ivana Hackerová  
5.B 15 Mgr. Pavlína Nováková  
11. skupina 11 (8 žáků ze 4.A + 3 žáci z 5. A) Mgr. Jana Škodová