Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 pro žáky Základní školy, Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ředitelské volno z organizačních důvodů.

Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli.

v Novém Městě nad Metují, dne 3. 6. 2020 

                                                                   Mgr. Pavla Smolová, ředitelka školy